چاپ کردن این صفحه
30 نوامبر

مدیریت موضوعات تماس ها

(0 رای‌ها)

در این بخش که بصورت درختی طراحی شده می توانید موضوعات تماس ها را وارد کنید.

در واقع وقتی فردی با شرکت شما تماس می گیرد و یا شما با وی تماسی برقرار می کنید این تماس موضوعی کلی دربر خواهد داشت. برای مثال موضوع تماس می تواند نرم افزار مدیریت مشتری و یا طراحی وب سایت باشد. با انتخاب موضوع تماس در زمان تماس می تواند در بازه های زمانی مختلف اقدام به گزارش گیری از تماسهای دریافتی و ارسال خود نمایید.

همچنین رسم نمودارهای زنده، دریافت گزارشات مختلف نیز با تکمیل اطلاعات موضوعات تماس در زمان تماس امکان پذیر خواهد بود.