دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

مدیریت کاربران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در این بخش می توانید یک کاربر جدید برای سیستم تعریف کرده و یا به مدیریت کاربران قبلی خود بپردازید.

همچنین در بخش سطوح دسترسی می توانید تعیین کنید هر کاربر به چه بخشهایی از نرم افزار دسترسی داشته باشد. این دسترسی ها در دو گروه دسترسی به گروه های نرم افزار و دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار دسته بندی می شود.

در بخش دسترسی به گروه ها شما می توانید هر کارمند را محدود نمایید که اطلاعات برخی از مشتریان شما را مشاهده نکند. برای مثلا کاربر شماره یک نتواند مشتریان محصول یک را ببنید و ویرایش کند و کاربر شماره دو نتواند اطلاعات مربوط به مشتریان احتمالی را مشاهده کند.

در بخش دسترسی به بخشهای نرم افزار CRM نیز می توانید تنظیم کنید که کاربر انتخاب شده به بخشهای مختلف نرم افزار دسترسی نداشته باشد برای مثال نتواند مشتری را ثبت کند، نتواند حذف کند، نتواند وظیفه جدید ایجاد کند و ...

همچنین در این بخش امکان تعریف نقش و اختصاص دسترسی به نقشهای مختلف نیز وجود دارد.

برای حذف کاربر در سیستم نیز می توانید از هیمن بخش استفاده نمایید.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت راهبرد ارتباط ملل می باشد.