• دفتر مرکزی : 91012435 - 73662030- 021 (30 خط ویژه)
 • نرم افزار هوشمند مدیریت مشتریان الماس - Almas CRM

مسیر سایت

نسخه الماس
139.800.000 تومان
کاملترین نسخه نرم افزار
 • ۷۱ تا ۱۰۰ کاربره با قابلیت حذف محدودیت کاربر  
 • پشتیبانی ۱ سال باقابلیت ارتقا  
 • بالاترین نسخه  
 • قابلیت سفارشی سازی دارد  
 • آموزش حضوری ۵ روز  
 • مشاوره استقرار ۲ روز  
 • نصب و راه اندازی رایگان  
 • امکان بستن قرارداد ورود داده ( دیتا بیلدینگ) دارد  
 • امکان بستن قرارداد مهندسی داده ( دیتا اینتری) دارد  
 • ارتباط با دستگاه های CallerID  
 • ارسال ایمیل هوشمند  
 • ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها  
 • ارسال پیام کوتاه هوشمند  
 • ارسال فکس هوشمند  
 • بسته ارتباط با مشتری  
 • پشتیبانی مرکز تماس  
 • حکم سازمانی  
 • داشبورد مرکز تماس -  
 • کلاس بندی مشتریان  
 • هسته راه انداز ویندوز  
 • مدیریت مخاطبان ناشناس  
 • مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها  
 • مدیریت گردش کار و فرآیند  
 • اپلیکیشن موبایل  
 • ارسال هوشمند تلگرام  
 • پشتیبانی نرم افزاری سانترال  
 • چاپ هوشمند  
 • شبکه اجتماعی درون‌سازمانی(Social CRM)  
 • شخصی سازی CRM  
 • ضبط مکالمات خطوط شهری  
 • فرم ساز  
 • ثبت موقعیت جغرافیایی مخاطب  
 • مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی  
 • مدیریت چرخه های کاری  
 • مدیریت صندوق های پست الکترونیک  
 • مدیریت کمپین های تبلیغاتی  
 • اپلیکیشن نظارت و ضبط مکالمات موبایل کارشناسان  
 • اتوماسیون اداری و مدیریت دبیرخانه  
 • بازاریابی  
 • پشتیبانی از مراکز VOIP  
 • تماس با یک کلیک (Click2Call)  
 • حسابداری  
 • خزانه داری  
 • داشبورد مرکز تماس - VOIP  
 • دریافت تلگرام  
 • رویدادهای تماس عادی VOIP  
 • سیستم انبارداری  
 • سیستم تشخیص اصالت کالا  
 • ضبط مکالمات VOIP  
 • فرم ساز پیشرفته  
 • رصد هوشمند بازاریابان حضوری  
 • ماژول انتقال هوشمند تماس بر اساس تخصص  
 • مدیریت اقدامات پرسنل(ارزیابی عملکرد)  
 • مدیریت انواع فاکتور خرید  
 • مدیریت انواع فاکتور فروش  
 • مدیریت چکها  
 • مدیریت خرید  
 • مدیریت کانال تلگرام  
 • مدیریت لیست قیمت ها  
 • نقطه سفارش کالا  
 • باشگاه مشتریان  
 • رویدادهای تماس پیشرفته VOIP  
 • سیستم امتیازدهی  
 • شنود و نجوا در مکالمات  
 • کنسول فروشگاه آنلاین  
 • نظرسنجی-قرعه کشی ، مدیریت شرکای تجاری  
 • کنسول تحت وب
نسخه سازمانی
79.700.000 تومان
شامل امکانات اصلی نرم افزار
 
  • ۲۱ تا ۷۰ کاربره   
  • پشتیبانی ۱ سال باقابلیت ارتقا  
  • قابلیت ارتقا به نسخه بالاتر دارد  
  • قابلیت سفارشی سازی دارد  
  • آموزش حضوری ۳روز  
  • مشاوره استقرار ۱ روز  
  • نصب و راه اندازی رایگان  
  • امکان بستن قرارداد ورود داده ( دیتا بیلدینگ) دارد  
  • امکان بستن قرارداد مهندسی داده ( دیتا اینتری) دارد  
  • ارتباط با دستگاه های CallerID  
  • ارسال ایمیل هوشمند  
  • ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها  
  • ارسال پیام کوتاه هوشمند  
  • ارسال فکس هوشمند  
  • بسته ارتباط با مشتری  
  • پشتیبانی مرکز تماس  
  • حکم سازمانی  
  • داشبورد مرکز تماس -  
  • کلاس بندی مشتریان  
  • هسته راه انداز ویندوز  
  • مدیریت مخاطبان ناشناس  
  • مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها  
  • مدیریت گردش کار و فرآیند  
  • اپلیکیشن موبایل  
  • ارسال هوشمند تلگرام  
  • پشتیبانی نرم افزاری سانترال  
  • چاپ هوشمند  
  • شبکه اجتماعی درون‌سازمانی(Social CRM)  
  • شخصی سازی CRM  
  • ضبط مکالمات خطوط شهری  
  • فرم ساز  
  • ثبت موقعیت جغرافیایی مخاطب  
  • مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی  
  • مدیریت چرخه های کاری  
  • مدیریت صندوق های پست الکترونیک  
  • مدیریت کمپین های تبلیغاتی  
  • اپلیکیشن نظارت و ضبط مکالمات موبایل کارشناسان  
  • اتوماسیون اداری و مدیریت دبیرخانه  
  • بازاریابی  
  • پشتیبانی از مراکز VOIP  
  • تماس با یک کلیک (Click2Call)  
  • حسابداری  
  • خزانه داری  
  • داشبورد مرکز تماس - VOIP  
  • دریافت تلگرام  
  • رویدادهای تماس عادی VOIP  
  • سیستم انبارداری  
  • سیستم تشخیص اصالت کالا  
  • ضبط مکالمات VOIP  
  • فرم ساز پیشرفته  
  • رصد هوشمند بازاریابان حضوری  
  • ماژول انتقال هوشمند تماس بر اساس تخصص  
  • مدیریت اقدامات پرسنل(ارزیابی عملکرد)  
  • مدیریت انواع فاکتور خرید  
  • مدیریت انواع فاکتور فروش  
  • مدیریت چکها  
  • مدیریت خرید  
  • مدیریت کانال تلگرام  
  • مدیریت لیست قیمت ها  
  • نقطه سفارش کالا  
  • باشگاه مشتریان  
  • رویدادهای تماس پیشرفته VOIP  
  • سیستم امتیازدهی  
  • شنود و نجوا در مکالمات  
  • کنسول فروشگاه آنلاین  
  • نظرسنجی-قرعه کشی ، مدیریت شرکای تجاری
  •                                                  
نسخه اصناف
11.200.000 تومان
شامل امکانات اصلی نرم افزار
   •                   ۶ تا ۱۰ کاربره                            
   • پشتیبانی ۶ ماه باقابلیت ارتقا  
   • قابلیت ارتقا به نسخه بالاتر دارد  
   • قابلیت سفارشی سازی ندارد  
   • آموزش حضوری ۴ ساعت  
   • مشاوره استقرار ندارد  
   • نصب و راه اندازی رایگان  
   • امکان بستن قرارداد ورود داده ( دیتا بیلدینگ) ندارد  
   • امکان بستن قرارداد مهندسی داده ( دیتا اینتری) ندارد  
   • ارتباط با دستگاه های CallerID  
   • ارسال ایمیل هوشمند  
   • ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها  
   • ارسال پیام کوتاه هوشمند  
   • ارسال فکس هوشمند  
   • بسته ارتباط با مشتری  
   • پشتیبانی مرکز تماس  
   • حکم سازمانی  
   • داشبورد مرکز تماس -  
   • کلاس بندی مشتریان  
   • هسته راه انداز ویندوز  
   • مدیریت مخاطبان ناشناس  
   • مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها  
   • مدیریت گردش کار و فرآیند  
   • اپلیکیشن موبایل  
   • ارسال هوشمند تلگرام  
   • پشتیبانی نرم افزاری سانترال  
   • چاپ هوشمند  
   • شبکه اجتماعی درون‌سازمانی(Social CRM)  
   • شخصی سازی CRM  
   • ضبط مکالمات خطوط شهری  
   • فرم ساز  
   • ثبت موقعیت جغرافیایی مخاطب  
   • مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی  
   • مدیریت چرخه های کاری  
   • مدیریت صندوق های پست الکترونیک  
   • مدیریت کمپین های تبلیغاتی  
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •  
   •      
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •                                                                                        
نسخه مبتدی
4.900.000 تومان
شامل امکانات اصلی نرم افزار
   •                   ۳ تا  ۵ کاربره                            
   • پشتیبانی ۳ ماه با قابلیت ارتقا  
   • قابلیت ارتقا به نسخه بالاتر ندارد  
   • قابلیت سفارشی سازی ندارد  
   • آموزش حضوری ندارد  
   • مشاوره استقرار ندارد  
   • نصب و راه اندازی ( فیلم و جزوه آموزشی)  
   • امکان بستن قرارداد ورود داده ( دیتا بیلدینگ) ندارد  
   • امکان بستن قرارداد مهندسی داده ( دیتا اینتری) ندارد  
   • ارتباط با دستگاه های CallerID  
   • ارسال ایمیل هوشمند  
   • ارسال پیام کوتاه از سایر اپراتورها  
   • ارسال پیام کوتاه هوشمند  
   • ارسال فکس هوشمند  
   • بسته ارتباط با مشتری  
   • پشتیبانی مرکز تماس  
   • حکم سازمانی  
   • داشبورد مرکز تماس -  
   • کلاس بندی مشتریان  
   • هسته راه انداز ویندوز  
   • مدیریت مخاطبان ناشناس  
   • مدیریت وظایف، پیگیری و یادآوری ها  
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •  
   •    
   •    
   •  
   •    
   •    
   •    
   •    
   •      
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •    
   •  

 

اخبار مهم سایت

 • امکانات کلی سامانه پیشرفته تلگرام

  به مناسبت پاییز برای اولین بار در ایران از سامانه دریافت تلگرام متصل به نرم افزار CRM الماس رونمایی شد. شما می توانید به تعداد نامحدود اکانتهای تلگرام را در سیستم ثبت نمایید و امکان دسترسی به هر اکانت تلگرام را برای افراد مختلف محدود نمایید. همچنین امکان ثبت تمام
  Read More
 • تماس با پشتیبان از طریق نرم افزار برای اولین بار در ایران

  شرکت الماس مفتخر است پیرو سیاست پیشتازی بازار مجددا برای اولین بار در ایران خدمت نوینی را به مشتریان عزیز ارائه نماید تماس با پشتیبان نرم افزار CRM الماس در بخش جدید پشتیبانی امکان تماس از داخل نرم افزار بدون هیچ هزینه برای مشتریان عزیز فراهم شده است. با استفاده
  Read More
 • نرم افزار اندروید مدیریت مکالمات متصل به CRM برای اولین بار در ایران

  پیرو سیاست پیشتازی بازار و مجددا برای اولین بار در ایران CRM الماس مفتخر است از امکان جدید خود رو نمایی کند نرم افزار مدیریت و ضبط مکالمات اندروید متصل به نرم افزار CRM با استفاده از این نرم افزار کم حجم و نصب آن روی گوشی تلفن همراه خود
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی:
تهران، فرمانیه، دیباجی شمالی، 
تلفن: 73662030- 021
        91012435- 021
دفتر اراک:
خ امام خمینی(ره)، روبروی 12 متری ملک
تلفن: 33868 - 086 (14 خط) 

دفتر اصفهان:
حدفاصل سیمین و ارتش، کوچه 40
تلفن: 37759105 - 031

دفتر قم:
خیابان 19 دی

تلفن: 37504334- 025

پشتیبانی با تلگرام: 09388522832
کانال تلگرام الماس:
@almascrm

مراحل پیشرفت پروژه

نسخه تحت وب:

95%
حسابداری شرکتی:
90%
گزارش ساز:
80%